Στην γιορτή τηρούμε τα κριτήρια των αρχικών οικογιορτών ως προς τους νέους συμμετέχοντες, δηλαδή όσοι θέλουν να πάρουν μέρος στην Πανελλαδική γιορτή για πρώτη φορά, μπορούν να έρθουν ως επισκέπτες ή ως εθελοντές για να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες και να δείξουν τη δουλειά τους στη συνέλευση της γιορτής.

 

Για να κάνετε την αίτησή σας επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο αναλόγως με τη δραστηριότητά σας και συμπληρώστε τη φόρμα.

 

1. Κεραμικά

https://drive.google.com/open?id=1SRkdAOvgOeTz7kyCrrUsJJah1NJ9cjfAEOxerSYGfS0

 

2. Μεταποιητές Τροφής

https://drive.google.com/open?id=14OVSxw4LJnwqL8Eu4sbvWa8PXISNl5eiejkXR--Si-U

 

3. Κτηνοτρόφοι

https://drive.google.com/open?id=1Fzfuz2UTVCb0sC3x6Rp6keewuQQXB4kJZpzj0FFSbyY

 

4. Κοσμήματα

https://drive.google.com/open?id=1TMXRroYKiGcaQe64eB_yFJ7UnU2otiAN-q4HSbplN8E

 

5. Μελισσοκόμοι

https://drive.google.com/open?id=1V2GSnVHZBXfPkPxu_ffetsG_rEwn87Vb6Na23KgDbuY

 

6. Καλλυντικά

https://drive.google.com/open?id=1Iwg3Ox_AhhnTqm0Ynn5ENy1T64Z4f3xdpH2LHugKFPs

 

7. Καλλιεργητές

https://drive.google.com/open?id=1mggRNcOo3NSTql4othExUucz_9pzPYaafC9aZpCt_ug

 

8. Συλλογικότητες

https://drive.google.com/open?id=1YP10K0ZNnrySC-oryxCxn0cptUGgIubOEDlnDZDJCVY

 

9. Χειροτεχνία - Κατασκευές

https://drive.google.com/open?id=1CAOrAZWn07a2P60Kf69HQ0wgJcVa2IwsZGR2b2U9XnI